07.12.2007 Dec. betr. energieprestaties in scholen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
225631
essentie
Nieuwe gebouwen dienen te beantwoorden aan een E-peil van E100 (E-peil = peil van primair energieverbruik). Schoolgebouwen vallen binnen het toepassingsgebied van dit decreet. Op basis van de onderwijsbevoegdheid kan de decreetgever voor het onderwijs een ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren