20.12.2007 KB wijz. KB 20.04.1999 tot uitvoering van art. 18, derde lid, van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
225698
essentie
Het KB 20.04.1999 stelt de vakorganisaties vrij van terugbetaling van het loon voor hun vaste afgevaardigden aan de betrokken administratie. Dit besluit wijzigt de modaliteiten van deze vrijstelling. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren