20.12.2007 KB wijz. art. 118 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
225725
essentie
Dit besluit wijzigt de bepaling die voorziet dat de berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitkering wordt herzien wanneer de werknemer een nieuwe uitkeringsaanvraag indient ten minste 24 maanden na zijn recentste uitkeringsdag als volledig werkloze. Deze ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren