15.01.2008 MB wijz. art. 65 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
PIETTE Josly - Min. van Werk,
inforumnummer
225729
essentie
Voor de volledige werkloze, is het loon dat als berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitkering geldt, het gemiddeld dagloon, waarop hij normaal recht had op het einde van de recentste ononderbroken periode van tenminste vier weken tijdens dewelke hij in ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren