23.08.1948 Regentsbesluit waarbij de titels V en VI van de gemeentekieswet in overeenstemming worden gebracht met art. 10, 1°, van de wet 23.12.1946 houdende instelling van een Raad van State

ondertekenaar
VERMEYLEN Piet - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
22576
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren