21.12.2007 Dec. houdende instemming met het protocol nr. 7 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt in Straatsburg op 22.11.1984

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
inforumnummer
225840
essentie
Het Protocol nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd op 22.11.1984 te Straatsburg, heeft volkomen gevolg. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren