20.12.2007 KB wijz. de aanslagvoet van de federale bijdrage die strekt tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

ondertekenaar
VERWILGHEN Marc - Min. van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
226020
essentie
Dit besluit verlengt de aanslagvoet van de federale bijdrage (de elia-heffing)van 4,91 EUR/MWh tot en met 31.08.2009. De bedoeling van de maatregel is om de distrubutiebeheerders te vergoeden die zich ertoe hadden verbonden het bedrag van de opbrengsten v ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren