31.01.2008 Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 19.02.2007

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
226034
essentie
Het samenwerkingsakkoord waarvan deze ordonnantie de instemming bevat, beoogt de gegarandeerde deelname van het België aan de fl exibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto met als doel Kyoto-eenheden te verwerven en te gebruiken als aanvulling op ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren