Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

31.01.2008 Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 19.02.2007

Het samenwerkingsakkoord waarvan deze ordonnantie de instemming bevat, beoogt de gegarandeerde deelname van het België aan de fl exibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto met als doel Kyoto-eenheden te verwerven en te gebruiken als aanvulling ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren