28.12.1964 Wet betr. de bestrijding van de luchtverontreiniging

ondertekenaar
CUSTERS Josephus - Min. van Volksgezondheid en van het Gezin,
VERMEYLEN Piet - Min. van Justitie,
inforumnummer
226150
essentie
Krachtens deze wet is de Koning gemachtigd om alle gepaste maatregelen te treffen ter voorkoming of bestrijding van de luchtverontreiniging, met name bepaalde vormen van verontreining te verbieden of het gebruik van toestellen of inrichtingen die een vero ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren