*12.09.1991 MB wijz. MB 30.06.1981 houdende bevoegdheidsdelegatie van de Minister inzake toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en (...) aanwijzing (...) ambtenaren, gemeentelijke overheden (...)

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
22620
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren