16.01.2008 MB wijz. MB 23.03.1998 tot regeling van de werkings- en erkenningsprocedure betreffende de centra voor opsporing van aangeboren metabolische afwijkingen

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
226277
essentie
De driemaandelijkse afrekening van subsidies voor centra voor opsporing van aangeboren metabolische afwijkingen gebeurt niet langer op basis van in drievoud ingediende bescheiden en verantwoordingsstukken waarvan het model bij het MB 23.03.1998 gevoegd wa ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren