BVR genomen krachtens het KB 24.10.1978, houdende vaststelling der criteria voor de klasseverheffing van gemeenten, voorzien bij de art. 29 en 66 NGW, houdende de indeling van steden en gemeenten in klassen

ondertekenaar
VAN GREMBERGEN Paul - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
226309
essentie

Dit document bevat de lijst van de besluiten die genomen zijn krachtens het KB 24.10.1978 houdende vaststelling der criteria voor de klasseverheffing van gemeenten, voorzien bij de art. 29 en 66 NGW, en die de steden en gemeenten in klassen indelen.

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren