20.12.2007 KB wijz. KB 10.04.1995 ter uitvoering van de wet 10.04.1995 betr. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ondertekenaar
DONFUT Didier - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken,
DUPONT Christian - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
226337
essentie
Dit besluit bepaalt wat voor de toepassing van art. 3, par. 1, van de wet 10.04.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector onder 'halftijds werken' wordt verstaan. Hieronder wordt een arbeidsregeling verstaan waarin het personeel ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren