23.11.2007 Dec. houdende instemming met het Verdrag nr. 156 betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers: werknemers met gezinsverantwoordelijkheid, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzestigste zitting in Genève op 23.06.1981

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
et al.
inforumnummer
226408
essentie
Het verdrag waarmee dit decreet instemt heeft tot doel de werkelijke gelijkheid van kansen en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers en meer bepaald werknemers met gezinsverantwoordelijkheid te bevorderen. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren