27.01.2008 KB wijz. KB 08.01.2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in art. 3, eerste lid, van de wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
226520
essentie
Dit besluit strekt ertoe om de werkelijke inhoud van het informatiegegeven 'de verblijfstoestand voor vreemdelingen bedoeld in art. 2', opgenomen in het Rijksregister, af te lijnen aan de hand van 4 informatietypes (de identiteitsbewijzen voor vreemdeling ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren