18.01.2008 KB wijz. KB 25.03.2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
226526
essentie
Met het oog op de lopende vervanging van de bestaande identiteitskaarten door nieuwe elektronische identiteitskaarten beoogt dit besluit de annulering van de huidige identiteitskaart indien de houder ervan geen gevolg geeft aan de oproeping om de identite ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren