15.02.2008 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28.04.2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
226856
essentie
De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28.04.2007 op het grondgebied van de provincie Namen heeft een uitzonderlijk karakter en wordt derhalve beschouwd als een algemene ramp. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gem ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren