08.11.2007 KB waarbij de droogte van de maanden juni en juli 2006, gevolgd door de overvloedige regenval van de maand augustus 2006, als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van Economie , Zelfstandigen en Landbouw,
inforumnummer
227081
essentie
De schade aan de teelten van vlas, maïs, weide, blijvende of tijdelijke, gemaaid of begraasd en de gecontracteerde aardappelen, erwten, bloemkolen, spinazie en bonen, veroorzaakt door de droogte gevolgd door de overvloedige regenval van de maanden juni, ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren