14.03.2008 BVR wijz. diverse bepalingen op het vlak van wonen

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
227130
essentie

Dit besluit wijzigt diverse bepalingen op het vlak van wonen. Het gaat vooral om aanpassingen van juridisch-technische aard om verschillende uitvoeringsbesluiten bij de Vlaamse Wooncode op elkaar af te stemmen. Bepaalde bepalingen inzake het sociale hu ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren