29.02.2008 Dec. wijz. art. 85 van dec. 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat het voorkooprecht betreft

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
227192
essentie
Dit decreet laat een aantal panden niet meer onder het voorkooprecht vallen: woongelegenheden in gebouwen met verscheidene woongelegenheden waarbij de verkoop mede-eigendom over gemeenschappelijke delen doet ontstaan, afzonderlijke garages, aparte loten i ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren