29.02.2008 BVR wijz. BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
227194
essentie
Deze wijziging van het besluit betreffende de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie gaat over de toevoeging van chloordioxide (ClO2) aan de lijst van stoffen die mogen worden toegevoegd aan het water bestemd voor menselijke co ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren