15.02.2008 BVR wijz. BVR 01.09.2006 betr. de ambtshalve concordantie

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
227253
essentie
Dit besluit regelt de ambtshalve concordantie van oude ambtsbenamingen (in het kader van het volwassenenonderwijs) naar de nieuwe benamingen zodat de betrokken personeelsleden alle rechten inzake dienstanciënniteit, tijdelijke aanstelling, vaste benoemin ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren