06.03.2008 BBHR tot uitvoering van de art. 4, par. 1 tot 3, en 8 van de ordonnantie van 12.01.2006 betr. de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
227335
essentie
Dit besluit bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van art. 4, par. 1 tot 3 (algemene beslissing met het oog op de vaststelling van het bedrag van de bezoldigingen, voordelen van alle aard, representatiekosten ten gunste van de openbare mandatarissen en de we ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren