10.03.2008 KB wijz. KB 03.05.1999 tot uitvoering van art. 7, par. 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie,
PIETTE Josly - Min. van Werk,
inforumnummer
227415
essentie

Dit besluit vult de lijst van de wergevers aan die onder het toepassingsgebied van het KB 03.05.1999 vallen. Worden voortaan ook beoogd: de werkgevers die 'Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met e ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren