21.12.2007 Dec. tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
227540
essentie
Dit decreet voorziet - naar analogie met het Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs - in een Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, waarin de Vlaamse Regering, de besturen van de centra voor basiseducatie en het Vlaams Onders ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren