23.05.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
227711
essentie
Dit decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 behandelt verschillende thema's: lokaal pact, onroerende voorheffing, de verhoging van de forfaitaire vermindering voor beroepsactieve belastingplichtigen en sportieve ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren