23.05.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 - sportieve vrijetijdsbesteding (art. 16)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
227734
essentie
De subsidiebedragen toegekend aan de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding zullen vanaf 2008 jaarlijks aangepast worden aan het cijfer van de gezondheidsindex. Het voorziene krediet 2008 wordt verhoogd met 100000 EUR. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren