08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Financiën - Bekrachtiging van een koninklijk besluit genomen ter uitvoering van art. 109, derde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 2)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227741
essentie
Het KB 21.12.2006 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt bekrachtigd met ingang van 01.01.2007, de dag van zijn inwerkingtreding. Ter herinnering, verlengt dit besluit de periode waarin de BTW-regeling met betrekk ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren