19.03.2008 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85bis van 27.02.2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 09.11.2005 betr. het telewerk

ondertekenaar
PIETTE Josly - Min. van Werk,
inforumnummer
227797
essentie

De wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 09.11.2005 betreffende het telewerk heeft tot doel het mogelijk te maken in de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 te voorzien in een vermoeden van uitvoering van de arbeidsovereenkomst voo ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren