19.03.2008 KB tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die vastgesteld worden tussen de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en die van de registers bedoeld in art. 2 van de wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

ondertekenaar
DE GUCHT Karel - Min. van Buitenlandse Zaken,
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
227833
essentie
Dit besluit bapaalt dat éénieder die een verschil vastgesteld heeft tussen de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en die van de bevolkingsregisters, de vreemdelingenregisters, de consulaire registers en het wachtregister ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren