10.03.2008 KB tot vastlegging van de taken van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
227837
essentie
In de programmawet 09.07.2004 wordt onder het gezag van de Minister die bevoegd is voor Volksgezondheid een cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking opgericht. Er worden drie opdrachten aan die cel toegekend: de ontvangst ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren