27.03.2008 KB wijz. KB 22.12.1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ondertekenaar
ARENA Marie - Min. van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden,
LARUELLE Sabine - Min. van Economie , Zelfstandigen en Landbouw,
inforumnummer
227956
essentie
Dit besluit betreft de cumul van de vergoedingen wegens ziekte, invaliditeit, onvrijwillige volledige werkloosheid bij toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid en van de aanvullende vergoedingen toegekend in het kade ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren