08.06.2008 Programmawet - Sociale zaken - Verbetering van de koopkracht - Solidariteitsbijdrage op de pensioenen (art. 22)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227969
essentie
Om de onderlinge solidariteit tussen de gepensioneerden te versterken, is door art. 68 van de wet van 30.03.1994 houdende sociale bepalingen, een progressieve solidariteitsbijdrage ingevoerd. Deze afhouding moet zo snel mogelijk afgeschaft worden. Daarvoo ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren