08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Sociale Zaken - Beroepsherinschakeling (art. 33)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227982
essentie
De wet 13.07.2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling bevat een belangrijk hoofdstuk III gewijd aan de herinschakeling van arbeidsongeschikte personen. Het bevat alle nodige wettelijke aa ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren