08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Economie en Zelfstandigen - Betere invordering van de sociale-zekerheidsbijdragen van de zelfstandigen (art. 58)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228000
essentie
Art. 23ter van het KB nr. 38 van 27.07.1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen heeft de inninginstellingen van de sociale bijdragen toegelaten de juridische middelen waarover ze beschikken om de verschuldigde sociale bijdragen i ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren