08.06.2008 Programmawet - Mobiliteit - Wijziging van de wet 06.12.2005 betr. de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid (art. 82-84)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228004
essentie
De wetgeving inzake het Verkeersveiligheidsfonds wordt hervormd. De bijkomende middelen van het Verkeersveiligheidsfonds zullen voortaan worden verdeeld in functie van de inspanningen die per gewest worden geleverd in het kader van de verkeersveiligheid. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren