11.03.2008 KB wijz. KB 01.04.2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, par. 1 en 19, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van Economie , Zelfstandigen en Landbouw,
ONKELINX Laurette - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
228009
essentie
De wetgeving van het OMNIO-statuut wordt aangepast zodat de zelfstandigen die er momenteel recht op hebben, dat recht behouden na de integratie van de kleine risico's in hun verplichte verzekering. Kinderen met een handicap van zelfstandigen krijgen nu oo ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren