13.04.2008 MB wijz. MB 07.02.1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
228109
essentie
De wijzigingen doorgevoerd aan de arbeidsongevallensteekkaart die door de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk moeten opgesteld worden, zijn in werking getreden op 01.01.2008. Ze hebben een weerslag, voor de ongevallen die zich vanaf d ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren