23.04.2008 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van art. 386, 1° en 2°, van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I) ten aanzien van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag van de Raad van Europa van 06.05.1963 betr. de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betr. militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Min. van Justitie,
inforumnummer
228308
essentie
De Belgen die vrijwillig de nationaliteit aannemen van Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk verliezen vanaf 28.04.2008 niet meer automatisch hun Belgische nationaliteit. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren