14.03.2008 Dec. houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen [KLIP-decreet]

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
228349
essentie

Dit decreet bepaalt de doelstelling en werking van de 'KLIP' (Kabel en Leiding Informatie Portaal). De KLIP wil de huidige omslachtige ontsluiting van informatie over kabels en leidingen oplossen door de informatie over de aanwezigheid ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren