19.03.2003 KB wijz. van het KB 10.12.1868 houdende algemeen reglement op de rijkscomptabiliteit

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Min. van Financiën,
inforumnummer
228427
essentie
Dit besluit beoogt de opheffing van de verplichting tot ondertekening en certificatie van facturen voor werken, leveringen en diensten in het kader van overheidsopdrachten. Het kadert in het project ter vereenvoudiging van de administratieve procedures da ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren