07.05.2008 KB tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Min. van Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
228484
essentie
De burger van de Unie, die bij de gemeente een verklaring van inschrijving aanvraagt, bedoeld in art. 42, par. 2 van de wet van 15.12.1980 (verblijf van meer dan drie maanden), van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestig ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren