21.03.2008 BVR wijz. BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
228642
essentie
Het besluit over het toekennen van een gewestbijdrage aan polders en wateringen voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werken voorziet de melding van het dossier aan de directie bestrijding van economische en financiële delicten van de algemene dire ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren