30.05.2008 Dec. betr. de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
228649
essentie

Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van gemeente- en provinciebelastingen. Zo worden onder andere de onderzoeks- en sanctioneringsmogelijkheden van de gemeentelijke en provinciale ambtenaren uitgebreid.

...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren