08.05.2008 BBHR tot vaststelling van het bedrag, alsook van de termijn en de nadere voorschriften voor betaling van de administratieve geldboetes met toepassing van de ordonnantie 27.04.1995 betr. de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

ondertekenaar
SMET Pascal - Min. bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
228826
essentie

Dit besluit bepaalt de administratieve verplichtingen die ingeval van niet-naleving door een exploitant van een taxidienst of van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur tot een waarschuwing of een administratieve boete voor hen kunne ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren