24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen II - Justitie - Strafuitvoering - Wijzigingen van de wet 17.05.2006 betr. de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (art. 4-5)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228946
essentie
De uiterste datum van inwerkingtreding van de wet 17.05.2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten wordt voortaan bepaa ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren