24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Financiën - e-Notariaat - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en Inwerkingtreding (art. 14-22)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228996
essentie
De procedure 'e-Notariaat' (elektronische notificaties) is deze waaraan de notarissen bij toepassing van de art. 433 tot 438 WIB 1992 en 93ter tot 93octies Btw-Wetboek, evenals andere bevoegde personen, zoals daar zijn burgemeesters, provinciegouverneurs ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren