12.07.1931 Wet betr. de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de voorlopige aanvaarding van bij akten gedane schenkingen onder de levenden

ondertekenaar
COCQ Fernand - Min. van Justitie,
inforumnummer
229012
essentie

De bij akten onder de levenden gedane schenkingen ten behoeve van de provinciën, de gemeenten, de openbare instellingen of stichtingen van openbaar nut, of van de andere rechtspersonen, die met het oog op het verlenen van machtiging aan de Koning ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren