24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Volksgezondheid - Wijziging van de wet 08.07.1964 betr. de dringende geneeskundige hulpverlening (art. 95)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229099
essentie
Deze bepaling definieert het begrip 'rit zonder vervoer van de ambulancediensten' en maakt het met het oog op rationalisering mogelijk om de modaliteiten en voorwaarden waaronder deze ritten betaald worden, bij koninklijk besluit vast te leggen. On ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren