08.05.2008 MB wijz. MB 14.06.2005 tot bepaling van de modellen van de vragenlijsten voor de inzameling van gegevens betr. elektriciteit, warmte en aardgas

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
inforumnummer
229214
essentie
De netbeheerder en de distributie-ondernemingen van aardgas en elektriciteit zijn, onder meer, gehouden bepaalde gegevens betreffende aardgas, elektriciteit en warmte aan het Bestuur Energie van het Ministerie van Economische Zaken te bezorgen. De verzend ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren